*Integrale lichaamsmassage therapie; is een natuurlijke geneeswijze, waar met behulp van verschillende massagevormen (zoals shiatsu, reflexzone en energetisch), het lichaam de kans krijgt zichzelf te genezen. Door massage worden lichaam en geest in beweging gebracht, zodat de balans hersteld kan worden.
De massage laat je contact maken met je lichaam. Een klacht is indirect een signaal om aandacht te hebben voor onszelf. Spanningen en emoties kunnen vrij komen. Deze kunnen duidelijkheid geven wat er in je leven speelt, waardoor de balans weg is. De massage kan ook pijnvermindering geven. Energie kan weer gaan stromen.

Door vragen en antwoorden kun je nieuwe inzichten verkrijgen tijdens de behandeling. Het kan duidelijkheid en inspiratie geven om de draad weer op te pakken en goed voor jezelf te zorgen.

Het is mijn streven om de zelfstandigheid van de cliënt te bevorderen, niet naar de afhankelijkheid van een ander voor het oplossen van problemen.

Uw Privacy (zie ook pagina privacy beleid rechtsonder)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO, WKKGZ en de Beroepscode. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens

 

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid of na mijn(onverwacht) overlijden.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • naam, adres en woonplaats
 • geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

 

 

All truth passes through three stages.

First, it is ridiculed

Second, it is violently opposed

Third, it is accepted as being self-evident.

~Arthur Schopenhauer~

(1788-1860)