Privacy-beleid

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy beleid.

Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en daarom zullen je persoonlijke gegevens nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

WELKE GEGEVENS VERZAMEL IK?

Wanneer je een contactformulier hebt ingevuld of andere aanvraag doet, zal aan jou gevraagd worden je gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Website
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer

 

MET WELK DOEL GEBRUIK DE PERSOONSGEGEVENS?

Je voornaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een contactformulier of offerteaanvraag, wordt gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag of om een offerte te kunnen maken. Ik sla deze gegevens op en zal je hierna, als het tot een behandeling komt, éénmalig een schriftelijke afspraken formulier laten ondertekenen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Komt het tot geen afspraak en/of behandeling na emailcontact, dan worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd.


BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

Ik heb passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

 

Behalve de AVG zijn de WGBO(Wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de beroepscode van mijn beroepsvereniging(FAGT) en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg(RBCZ) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg. Om die reden ga ik als volgt om met persoonsgegevens;

         *  Dossierplicht

              Op grond van de WGBO ben ik als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.

         * Bewaartermijn

               De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WBGO. Dat is 20 jaar, gerekend vanaf de eerste datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling  

         * Beroepsgeheim

                Voor mij als therapeut geldt op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim een geheimhoudingsplicht.                                                                                                                                                                   

          *Minderjarigen

                 Volgens de patiëntenrechten uit de WBGO komt het gezag toe aan de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en diens ouder(s) met gezag. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op inzage en informatie in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.                                                                                                                                                                        

Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar heb ik toestemming van beide ouders(of verzorgers/voogd) nodig. Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook als u gescheiden bent. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar, beslissen de ouders en kind samen, maar het kind heeft het laatste woord. Deze toestemming geldt tot op het moment dat deze wordt ingetrokken-graag schriftelijk!- of tot het moment van beeindiging van behandeling.

 

GOOGLE ANALYTICS

Ook door het statistiekenpakket, Google Analytics, worden cookies geplaatst. Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks mijn website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. Ik wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil ik jou zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heb ik goede statistieken nodig.

Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Je bent daarom niet persoonlijk te herleiden. Meer informatie over het beleid van Google Analytics vind je hier

 

UITSCHAKELEN EN VERWIJDEREN

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Dingen die je altijd kunt doen:

 • Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne

browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.

 • Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
 • Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en

eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

 

SOCIAL MEDIA

Je wordt niet gevraagd om wat dan ook te delen over mij via facebook, instagram, you tube  enz. maar als je wil, het mag. Mijn toestemming heb je. Iedereen is hierin vrij.

 

LINKS

Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.massagepraktijksedes.nl om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

 

BEWAARTERMIJN

Massagepraktijk Sedes bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd. De gegevens in mijn boekhouding bewaar ik tenminste 7 jaar, o.a. om aan al mijn wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, mits er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

RECHTEN 

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via info@massagepraktijksedes.nl

 

WIJZIGINGEN

Ik behoud ten allen tijde het recht om mijn privacy beleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

 

Vera van Wissen   Rietbaan 65   6851MN   Huissen.

06 47 88 40 23

April 2018

Massagepraktijk Sedes www.massagepraktijksedes.nl       info@massagepraktijksedes.nl