Let op; 

Alléén therapeutische behandelingen worden(deels) vergoed via aanvullende verzekering door zorgverzekeraars dus géén ontspannings- en/of stoelmassages en cadeaubonnen.

Voor de WWKGZ ben ik via de FAGT aangesloten bij www.zorggeschil.nl  en      www.quasir.nl 

Dit voor klachtafhandeling en geschilleninstantie, zodat het voor cliënten duidelijk is bij wie ze terecht kunnen voor een klacht. 

 (RBCZ registreert en certificeert therapeuten op hbo-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg). Dit betekent dat behandelingen worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Vergoeding houdt als regel in, dat de cliënt via het juiste extra pakket verzekerd moet zijn, waarin vergoeding voor alternatieve zorg door niet-artsen is geregeld. Is dat het geval, dan wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed. 


Wilt u meer weten over de FAGT? Dan kunt u op de site www.fagt.org verdere informatie krijgen. Hier vindt u ook de lijst van vergoedingen van de zorgverzekeraars.
 

Verder heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig maar wel uw zorgpas en legitimatie. Zonder zorgpas kan ik geen nota uitschrijven.

Alle behandelingen dient u bij voorkeur contant te betalen.

U krijgt bij de eerste therapeutische behandeling een intake en een behandeling. Na tonen van zorgpas en legitimatie krijgt u de nota van mij mee die u naar de zorgverzekeraar kunt sturen.

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en zal in een behandelplan besproken worden.

 

During times of universal deceit,

telling the truth becomes a revolutionary act.

~George Orwell~